(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:

www.fixdithus.dk

Stejlhøj 7C

4400 Kalundborg

E-mail: salg@fixdithus.dk

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

 

Bestilt den: ___________________________________________________________________________

 

 

Modtaget den: __________________________________________________________________________

 

 

Forbrugerens navn: _______________________________________________________________________

 

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________                  

 

 

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)